Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie www.modlinairport.pl

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowiecki Port Lotniczy/PLM) szanuje prywatność osób odwiedzających jego stronę internetową (Strona). Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania witryną internetową modlinairport.pl. Mazowiecki Port Lotniczy nie zabiega także o identyfikację użytkowników Strony i nie przekazuje danych identyfikacyjnych jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Zbieranie danych
Tak jak większość witryn WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
1. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 2. czas nadejścia zapytania, 3. pierwszy wiersz żądania HTTP, 4. kod odpowiedzi HTTP, 5. liczbę wysłanych przez serwer bajtów, 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik, 7. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, 8. informacje o przeglądarce użytkownika, 9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane, które w ten sposób zbieramy nie pozwalają na kojarzenie ich z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą Stronę.

Jak wykorzystujemy pozyskane dane
Logi przez nas zbierane służą wyłącznie za materiał pomocniczy do administrowania Stroną i przechowywane są przez czas nieokreślony. Dane z logów serwera nie są nikomu ujawniane poza personelem Administratora Strony. Ze zgromadzonych plików logów istnieje możliwość wygenerowania statystyk w formie niezawierających cech identyfikujących osób odwiedzających Stronę.
Pliki cookies
Zgoda na cookies.
Podczas wizyty na www.modlinairport.pl jest wyświetlany komunikat na temat plików cookies. Ustawienia plików cookies zawsze możecie Państwo zmienić z poziomu przeglądarki Ponieważ każda przeglądarka zarządza plikami cookies w odmienny sposób radzimy korzystać z menu pomocniczego, gdzie znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony i spowodować trudności z korzystania z niej. Cookies własne wykorzystujemy wyłącznie do zapewnienia poprawnego działania Strony. Ponieważ nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane inne podmioty, korzystanie z naszej strony wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies podmiotów trzecich. Sposób w jaki są one wykorzystywane został opisany poniżej.
Strona www.modlinairport.pl korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje związane z korzystaniem z naszej Strony. Uzyskane w ten sposób informacje są przekazywane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Działania powyższe wynikają z prawne uzasadnionego interesu PLM.
Uprzejmie informujemy, że Google LLC wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, oraz uczestniczy w programie EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.
W celu ograniczenia rejestrowania plików cookies przez Google wystarczy zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W celu uzyskania szerszych informacji związanych z przetwarzaniem danych Google Analytics zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google znajdujące się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Na stronie internetowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin używane są wtyczki i narzędzia społecznościowe następujących serwisów: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube .
Wtyczka do mediów społecznościowych to interaktywny element na stronie internetowej, który pozwala na udostępnianie treści z witryny w social media oraz pozwala na bezpośrednie przekierowywanie użytkownika odwiedzającego stronę do profili społecznościowych firmy.
Zasady ochrony danych i polityki prywatności poszczególnych usługodawców znajdują się w poniższych odnośnikach:
1) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
2) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
3) Twitter - https://twitter.com/en/privacy,
4) Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Aby zablokować załadowanie wtyczek należy zastosować odpowiednie dla Państwa przeglądarki rozszerzenia takie, jak blokowanie skryptów.

Odnośniki do innych stron
Strona Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin zawiera odnośniki do innych stron WWW.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin odpowiada wyłącznie za zasady prywatności znajdujące się na www.modlinairport.pl i nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności znajdujące się na stronach, których dotyczą odnośniki.
W związku z powyższym radzimy, aby po przejściu na stronę, do której prowadzi odnośnik zapoznali się Państwo z polityką prywatności tamtejszego administratora.